wz

26. Česká literatura po r. 1968 až do současnosti

 

1.      1968 – současnost

2.      doba normalizace, komunistická diktatura

 

Diferenciace literatury

oficiální proud literatury – podřízen programům sjezdů stranických a spisovatelských, odpovídá vládnoucímu režimu

samizdatová literatura – je rozmnožována strojopisně, není vydávána:: Petlice (Ludvík Vaculík), Edice Expedice (manželé Havlovi), Kvart (Jan Vladislav), Česká expedice, Krameriova expedice, Popelnice – pro undergroundovou produkci

exilová literatura – vydávána v zahraničí; nakladatelství: CCC Books, Sixty – Eight Publisher v Torontu (Škvorečtí), Index…

 

Oficiální poezie 70. a 80. let

starší generace: Ivan Skála, Jan Pilař, J. Seifert, O. Mikulášek, V. Holan, V. Závada

 

mladá generace

Jiří Žáček

Pochází z Chomutova, povoláním je stavební inženýr, žije v Praze jako spisovatel, je básníkem rozporného vidění světa.

Ráno moudřejší večera – černý humor, parodie, recese, ironie, záliba v paradoxech

Napjatá struna, Anonymní múza, Okurková sezóna - b. Mahulena narkomanka, Ptákoviny – svěží pohled na skutečnost – smysl pro humor a radost, melodičnost a vtip

Slabikář – tvorba pro děti

 

Lenka Chytilová

Hradec Kárové, představitelka generace tvz. „osamělých běžců“

Dopisy

Třetí planeta

Proč racek přemýšlí, Průsvitný Sisyfos – objevování základních životních hodnot, obraz rozporů ve světě a úvahy

 

Markéta Procházková

autorka jemné dívčí lyrické poezie

Sny bez přístřeší, , Vítání světla, Na prahu lásky – pohled na svět očima dospívající dívky

 

Samizdatová a exilová poezie

Písničkáři

Karel Kryl

Pochází z Nového Jičína, vystudoval keramickou školu. Emigroval, po revoluci se vrátil zpátky, brzy umírá.

Hraje a zpívá Karel Kryl – kniha

Bratříčku, zavírej vrátka – deska

Kníška Karla Kryla, Slovíčka

 

Jaroslav Hutka

Narodil se v Olomouci, emigroval do Holandska.

Klíč k pluhu

Požár v bazaru

básnící

Ivan Wernisch

exilová a samizdatová poezie, fantastično a snovost, do jeho díla se promítá tragická zkušenost ze života v rozkládajícím se socialismu

Zimohrádek, Druhý břeh, Loutky – sbírky plné neologismů a archaismů

Žil nebyl, Zasuté zahrady – napsáno v Londýně, vysněné krajiny – okouzlení a útěcha, touha po jejich uskutečnění, stylizovaně naivismus i ve slovní výstavbě, absurdita a bezútěšnost

O kdepak, Doupě latinářů – polistopadové sbírky

 

Ivan Diviš

od r. 1969 v exilu, má holanovský styl, je originální; básně obsahují existenciální motivy cizoty, úzkosti, hunu v krutém světě – obraz rozkladu a devastace země

Uzlové pásmo, Umbriana, Morality – v Čechách

Křížatky, Průvan, Odchod z Čech, Žalmy – v exilu, apokalyptické úzkostné vidiny a zoufalství

Teorie spolehlivosti – celoživotní dílo, deníkové záznamy, poznámky a aforismy

 

Surrealistická skupina

Vratislav Effenberger teoretik, básník, literární kritik, 30 básnických sbírek

Jan Wankmajer

 

skupina undergroundu

Plastic People of the Universe – hudební skupina, šokující texty písní, zhudebnění J. Koláře, Egona Bondyho,; Ivan Martin Jirous, Mejla Hlavsa

 

Egon Bondy

básník, prozaik, filosof

Otázky bytí a existence, Budha – filosofické práce

Invalidní sourozenci – román

Trapná poezie – depoetizace, potlačení metafory, určitá říkankovitost, citace frází a banalit

Velká kniha – ironie, odpověď na tzv. frézistickou poezii o budování socialismu

 

Andrej Stankovič – Osvobozený Babylon, Kecybely

 

Ivan Martin Jirous – Magor

ironická, sarkastická, ale i expresivní poezie

Magorův ranní zpěv

Mládí nevykouřené

Magorovy labutí písně – z vězení

 

Próza 70. a 80. let oficiální

Bohumil Hrabal

Vynikající vypravěč a prozaik světové úrovně, vstoupil do literatury v 50 letech a vydával částečně oficiálně a částečně v samizdatu nebo v cizině. Původně byl právník, ale vykonával různá zaměstnání, která ho inspirovala pro jeho tvorbu. Měl zálibu v groteskních situacích, povahách a šokujících nápadech. Osobité a neopakovatelné vidění světa = posedlost životem, většina jeho děl nemá souvislý děj, metoda koláře, vliv surrealismu a dadaismu; zájem o lidi z periferie, svět kontrastů, drastické obrazy a příměry – hrabalovský naturalismus, nevyhýbá se erotice, vše se prý skutečně stalo.

Perlička na dne – soubor povídek; perlička = dobré jádro lidí

Pábitelé – pábení od slova bábení = lidový druh vypravování, dělají vše zamilovaně, dychtí po poznání, dokáží být zaslepení svou činností

Taneční hodiny pro starší a pokročilé – formou vyprávění krále vábitelů, strýce Pepina, nás uvádí do světa lidiček typicky hrabalovských, tedy neobyčejně obyčejných. Text je psán jedinou větou.

Ostře sledované vlaky – novela; ze všech děl se nejvíce blíží tradičnímu realismu. koncem války se zaškoluje na malé železniční stanici, kdesi v Čechách do role výpravčího maturant Miloš Hrma. Souží jej problémy s láskou k průvodčí Máše, pokouší se o sebevraždu. Když se však problém zbaví, rozhodne se k dalšímu činu – vyhodí do povětří ostře sledovaný vlak, je při tom zastřelen

Městečko, ve kterém se zastavil čas – kniha o otci, pivovarníkovi

Městečko u vody – trilogie (Postřižiny, Krasosmutnění, Harlekýnovi miliony) – vystupují zde autorův otec, strýc Francin, strýc Pepin, autorova krásná a romantická matka

Kluby poezie – původní název Příliš hlučná samota a Něžný barbar

Slavnosti sněženek – povídkový soubor, chatová oblast Kersko

Obsluhoval jsem anglického krále – román, malý dětinský číšník, komplexy, snaží se přizpůsobit → pohrdání ze strany němců

Svatby v domě, Vitu nuova, Proluky – trilogie; ženský pohled na realitu, svůj život očima manželky Pipsi

 

Vladimír Páral

Podává obraz zdegenerovaného člověka, dobrovolně navyklého na každodenní život, který je nudný, konzumní a citově vyprahlý; zvláštní vyprávěcí styl, dominuje strohost a důležitým prvkem jsou různé vysvětlivky; vnáší pohledy do soukromí a do erotických vazeb postav; smysl života lze najít i v práci.

Veletrh splněných přání – román o stereotypnosti života

Soukromá vichřice – život 8 spolupracovníků, láska degradovaná na sex

Katapult – román o nudě manželského života

Milenci a vrazi – podobný Stendhalovu románu Červený a černý

Profesionální žena – parodie na seriály o nezdolných ženách

Mladý muž a bílá velryba – novela; mladý chemik Bředa Laboutka sice umírá při hledání výrobního řešení, ale dokázal k práci strhnout vychladlé a rezignované pracovníky

Radost až do rána – spokojenost s průměrností, prospěchářství; socialistický životní ideál

Generální zázrak – slabší román

Muka obraznosti – ironický příběh s autobiografickými rysy

Pokušení A-ZZ, Romeo a Julie 2300, Válka s mnohozvířetem – romány s prvky sci-fi, parodovaly konzumní způsob života

Země žen

Playgirls I, II – 3 hlavní hrdinky z různých důvodů se shodnou na tom, že založí erotický salon

 

Ota Pavel

prozaik, novinář, Ota Popper, vliv otce, studoval obchodní školu, sportovní redaktor v rozhlase, sportovní tisk, duševní choroba, infarkt

Smrt krásných srnců – svět dětství, chvíle strávené na chalupě u převozníka Proška; transporty do koncentráků, poválečná atmosféra

Jak jsem potkal ryby – zážitky z přírody

 

Václav Dušek

prozaik, severočeská literární škola, trpěn jen z milosti, jeho díla přibližovaly příběhy mladých lidí ocitajících se na periferii společnosti

Druhý dech, Tuláci, Lovec štěstí

Skleněný Golem – otevřený a kritický obraz 50. let, včetně trestaneckých lágrů

 

Josef Nesvadba

jeden z hlavních představitelů sci-fi

Tarzanova smrt

Einsteinův mozek

Výprava opačným směrem

Tajná zpráva z Prahy – cenzurován, dobová atmosféra a politická dění na konci 60. let u nás, ve Vídni a v Americe

 

Radek John

novinář, fabulační schopnosti

Džínový svět – prvotina

Memento – problematika drog, retrospektiva, Michal vzpomíná na svůj život „feťáka“, nakonec končí na invalidním vozíku ve vegetativním stavu

 

Próza 70. a 80. let samizdatová a exilová

Ivan Klíma

prozaik, literární kritik, esejista, autor rozhlasových her

Milenci na jednu noc – subjektivní monology mladých lidí, kteří se pokouší uniknout z jednotvárného šedého života

Milenci na jeden den – skartováno; muž o poznání starší než žena

Má veselá jitra – čerpají ze zkušeností manuálních zaměstnání

 

Jiří Mucha

prozaik, publicista, filmový scénárista

Most, Oheň proti ohni, Spálená setba – autobiografické zkušenosti

Studené slunce – vězeňská zkušenost

Podivné lásky, Pravděpodobná tvář

 

Eva Kantůrková

prozaička, novinářka

Smuteční slavnost – o smrti a pohřbu sedláka, který byl donucen vystěhovat se z rodné vsi

Přítelkyně z domu smutku – reportáž o pobytu ve věznici, kde autorka strávila rok

 

Milan Kundera

emigrant ve Francii, nehlásí se k nám

Monology – erotická láska moderních lidí

Majitelé klíčů

Směšné lásky – povídky; Já truchlivý bůh – hrdina usiluje o přízeň dívky, která se učí na konzervatoři. Představí ji přítele řeka, jako ředitele athénské opery. Při setkání dívku okouzlí a ta s ním prožije noc. Údajný šéfdirigent měl odcestovat zpět do Athén, ale protože se do dívky zamiloval, znovu ji vyhledal. Ta však s ním nechce mít nic společného a rozhodne se, že pro ni láska přestane existovat; Falešný autostop – nejlepší povídka v cyklu o dvou mladých lidech, kteří na dovolené hrají hru: ona je vyzývavá stopařka a on galantní a dotěrný řidič. Chlapci se dívka v podobě prohnané svůdkyně zprotiví a podle toho s ní i jedná.

Žert – hrdina románu má známost s dívkou Markétou, naivní a dogmatickou, která odjíždí na školení. Dotkne se jej, že v dopise nepsala, jak se jí stýská, ale o tom, jak se jí tam líbí a že revoluce na Západě na sebe nedá dlouho čekat. Hrdina, aby ji šokoval, jí odepíše na pohlednici: optimismus je opium lidstva. Zdravý duch páchne blbostí. Ať žije Trockij. Poté se odvíjí děj, který je obrazem 50. let. Ludvík je vyloučen z fakulty, a je přidělen k černým baronům. Po letech se setkává s manželkou bývalého přítele Zemánka, který měl podíl na jeho pádu. Chce se mu pomstít tak, že svede jeho ženu, ale Zemánek mu ještě poděkuje, neboť má sám milenku.

Život je jinde, Valčík na rozloučenou, Kniha smíchu a zapomnění, Nesmrtelnost – romány, které nejprve vyšly francouzsky

Nesnesitelná lehkost bytí – manželé migrující do Švýcarska

 

 

Josef Škvorecký

spisovatel, nakladatel, hudebník, gymnázium v Náchodě, lékařská praxe, filosofická fakulta, nakladatelství Odeon, 1968 exil, nakladatelství Sixty – Eight Publishers

Zbabělci – 8 květnových dnů v r. 1945, Danny Smiřická – jazzová hudba, provokace

Konec nylonového věku

Tankový prapor – 1. titul torontského nakladatelství, Danny jako rotný a velitel tanku v době základní vojenské služby, humorná satira vojenské služby

Prima sezóna – protektorát, Danny se snaží namlouvat si dívky, komické příběhy, autor to považuje za svou nejlepší knihu

Mirákl, Příběh inženýra lidských duší – romány

Sedmiramenný svícen – povídky o osudech Židů, postava Dannyho

Babylonský příběh a jiné povídky

Lvíče – kriminální román, odehrávající se v prostředí pražského nakladatelství na přelomu 50. a 60. let; o mravním selhání svědomí, zradě a pomstě

Smutek poručíka Borůvky, Konec poručíka Borůvky, Návrat poručíka borůvky – detektivky

Scherzo capriccioso

 

Pavel Kohout

prozaik, básník, publicista, překladatel, scénáře k filmům, emigrace do Rakouska, nežádoucí osoba

Čas lásky a boje – povrchní

Zářijové noci, Taková láska, August, August, August; Z deníku kontrarevolucionáře

Maryně – o střední škole s maturitou, kde se studenti učí popravovat

Kde je zakopán pes – nejlepší próza, o nerovném zápasu jedince s totalitním bezpečnostním aparátem

Hodina tance a lásky

Sněžím – polistopadové změny

Marast Atest

Safari

Verše a písně – básnická tvorba

 

Alexandr Kliment

prozaik, básník, dramatik, forma osobní zpovědi hrdinů

Marie – novela, oživení naší prózy

Nuda v Čechách – zpověď architekta, rozpad manželství, nádech sklíčenosti, uzavírání se do soukromí, výpověď o totalitní společnosti, pocta rodné zemi

 

Karel Pecka

10 let ve vězení, kritika ruského filmu

Horečka – román

Na co umírají muži – román

Motáky nezvěstnému – dokumentární pojednání o lidském utrpení

Malostranské humoresky – protějšek Nerudovým povídkám, nedýchatelná atmosféra v období husákovské normalizace

 

Ludvík Vaculík

od přitakávání komunistickým ideálům až po jejich kritické odmítnutí, dělník u Bati, vychovatel, spisovatel, novinář, redaktor, zakladatel Petlice

Sekyra – kritické hodnocení tehdejší společnosti

Morčata – bankovní úředníci, srovnání se živote morčat

Český snář – deník jednoho roku v autorově životě, 79 - 80

Jak se dělá chlapec – 60ti letý muž, který odkrývá nejintimnější hlubiny vztahu ke své podstatně mladší partnerce

Dva tisíce slov – odmítnutí komunistů, výzva k samostatné aktivitě

 

Polistopadová literatura – poezie

Zdeněk Rotrekl

básník křesťanského zaměření

Básníkův skrytý čas, Sněhem zaváté vinobraní, Němá holubice dálek – sbírky; velice náročná

 

Jáchym Topol

básník, prozaik, redaktor Revolver Revue

Miluju tě k zbláznění – lyrická montáž postřehů a pocitů

Sestra – román, drsně naturalistický i poetický text plný snů i reálií, téma lásky a podnikání

 

Jaromír Typlt

novosurrealistický básník a prozaik

Koncerto grosso, Pohyblivé prahy chrámů, Zápas s rodokmenem

 

Polistopadová literatura – próza

Michal Viewegh

Názory na vraždu – obraz českého maloměsta, pokus dobrat se pravdy, otázka po předpokladech poznání; psychika maloměstských figurek při jejich různých reakcích na vraždu mladé učitelky, prolínání komediálních i tragických momentů, nápaditá forma

Báječná léta pod psa – rodinná kronika z doby normalizace, autobiografický příběh vlastního dospívání, obraz srpna 1968, období od r. 1962 do gorbačovské perestrojky, v epilogu výčtem shrnuty osudy postav od listopadu 1989 do r. 1991, ladění satirické i humorné

Výchova dívek v Čechách – autorem ironicky označen jako velký český postmoderní pedagogický román, snaha povýšit atraktivní námět sebevraždy dívky do oblasti vyšší literatury, umění sdělnosti, čtivosti

 

Jiří Kratochvil

Medvědí román – prolínáí časových rovin, skutečnosti a fikce, záměna postav, antiutopický orwellovský román, memoárová kompozice

Uprostřed nocí zpěv – rysy magického realismu, o hledání otce a sebe sama ve světě lží a násilí

 

Michal Ajvaz

básník, prozaik, blízký magickému realismu

Druhé město – reálný obraz Prahy doplněn fantastickými a mystickými prvky, próza plná nezvyklých zvířat a fantomů, s nimiž vypravěč zápasí