wz

24. světová literatura po r. 1945

 

1.      1945 – současnost

2.      konec 2. světové války, boj dvou mocností: SSSR (socialismus) x USA (kapitalismus) → studená válka, v 60. letech krize na Východě, konec 80. let – rozpad východního bloku

 

Obraz války

v ruské literatuře oslava hrdinství – patos, obraz hromadných bitev, v ostatní literatuře příběhy obyčejných lidí, prokreslená psychologie postav, naturalisticky líčené

Rusko

Jurij Bondarev

Hořící sníh – 3 dny a 3 noci bitvy u Stalingradu, z celé čety zůstali naživu jen čtyři vojáci, název románu symbolizuje sníh tající od rozžhaveného kovu i od slz těch, kteří ztratili své nejbližší

 

Viktor Někrasov

V stalingradských zákopech

 

Michail Šolochov

Osud člověka – příběh řidiče Andreje Sokolova, kterému válka vezme všechno: dům, rodinu a v den vítězství i posledního syna, smysl života nachází v péči o sirotka Váňu

 

Německo

Anna Sehgersová

ve 30. letech emigrovala do Francie, pak do Mexika, po válce se vrátila do NDR

Sedmý kříž – útěk vězně Georga Heislera, který spolu s šesti dalšími prchá z koncentračního tábora, v táboře je připraveno sedm křížů, vězňové jsou brzy pochytání, jen sedmý kříž zůstává prázdny, nakonec se Georg dostane zásluhou dobrých lidí na holandskou loď

 

Harry Thürk

Hodina mrtvých očí

 

Karlludvig Optiz

Můj generál

 

Amerika

Norman Mailer

Romanopisec a publicista, který se účastnil 2. světové války. V publicistice si libuje v oblasti senzačních námětů z oblasti politiky, sexu a narkomanie

Nazí a mrtví – román, který byl inspirován válečnými událostmi s Japonci, konfrontuje stanoviska velitelů a prostých vojáků

Armády noci – antimilitaristické úvahy o válce ve Vietnamu

 

William Saroyan

Lidská komedie

 

William Styron

Sophiina volba – Polka v Osvětimi se musí mnohokrát rozhodovat, Sofie vypráví o svých volbách spisovateli

Joseph Heller

Hlava XXII – příběh letce Yossarina, který čelí ohrožení života ze strany nepřítele i vlastních nadřízených. Pilotům je stále zvyšován počet letů podle Hlavy XXII, což je nesmyslné neexistující nařízení, proti němuž není odvolání. Yossarian nakonec dezertuje do Švédska; černý humor, extrémní jednání postav

Gold za všechny peníze – román podává pohled na každodenní život židovského intelektuála, je groteskním vylíčením poměrů v USA, kritickým obrazem soudobé společnosti

 

Anglie

Patrick Ryan

Jak jsem vyhrál válku

 

Francie

Robert Merle

Smrt je mým řemeslem – z prostředí koncentračního tábora

 

Existencialismus

vychází z individualistické filozofie, podle níž je člověk odsouzen k životu (existenci) a výhradně on sám o této existenci chce rozhodovat, autoři se dotýkají hlavně otázek smrti, viny a trestu, hrdiny jsou osamělí jedinci, ztrácející společenské a rodinné vazby a chladně analyzující jednání v mezních situacích

 

Jean – Paul Sartre

nejvýznamnější představitel existencialismu, především po filosofické stránce

Zeď – povídky; zeď – rozmezí mezi životem a smrtí, lidmi, kteří se nechápou

Hnus - román

Bytí a nicota

Špinavé ruce, Počestná děvka – dramata

Nevolnost, Cesta k svobodě – romány

 

Albert Camus

universitní profesor

Cizinec – novela; bílý úředník v Alžíru v sebeobraně zabije Araba, u soudu není zkoumána podstata činu, ale to, že nebrečel na matčině pohřbu, jde do vězení – tam se chová slušně, nestěžuje si a tím provokuje, je odsouzen k smrti, přijde za ním kněz a snaží se ho přesvědčit, aby litoval svých „chyb“

 

Neorealismus

neorealisté řeší sociální otázky doby, všímají si společensky nižších vrstev, snaží se proniknout do hloubky společenských stavů i do psychiky hrdinů, zabývají se i minulostí – fašismus; prostá forma, hovorový jazyk

 

Alberto Moravia

nejznámější italský autor, řada jeho děl byla zfilmována

Horalka – 1943 – 1944, v Itálii se hroutí fašismus; hlavní hrdina prchá se svou dospívající dcerou Rosettou před válečným běsněním do chudého horského kraje nad tyrolským pobřežím, ale ani tam neunikne válečným hrůzám

Římanka – o prostituci v době války

Nuda – zobrazení nudy vyšších společenských kruhů

Já a on – o partnerských vztazích

 

Beatnici

beatnici se bouří proti konvencím, chtějí se distancovat „od těch nahoře“, drogy, bohémství, alkohol, erotika, jazz, rychlá jízda autem, mění se tradiční literární , kulturní představy o světě; USA

 

Allen Ginsberg

jeden z největších amerických básníků, pochází z rodiny židovských emigrantů z Ruska, ve svých textech vyjadřuje hrůzu a smutek ze života, kritizoval vlády a společenské systémy, protestoval proti válce ve Vietnamu, bojoval za ochranu životního prostředí

Kvílení – výpověď o generaci zničené šílenstvím, snaha uniknout z pekla americké civilizace do světa drog, alkoholu, sexu, cestování

 

Jack Kerouac

prozaik, pochází z kanadsko-americké provincie, na společenské rozpory své doby reagoval nevázaným životem a stal se zakladatelem sociálního a literárního protestního hnutí – Beat generation.

Na cestě – manifest beatníků, bezprostřední záznam dojmů, názorů a myšlenek dvou osamělých tuláků, román je spíš reportáží, poznáváme Ameriku, hrdinové hledají pohodu, uspokojení a štěstí

Tristesao vztahu autora k mexické ženě

 

Charles Bukowski

jeho hlavní knihy vycházejí až v 80. letech, navazuje na beatníky, otevřenost v popisu sexu

Všechny řitě světa i ta má – povídky

Hollywood – román, autobiografická postava Chinaski

 

Rozhněvaní mladí muži

v Anglii v 50. letech, nebyly takové projevy jako v USA, vadí jim hierarchie společnosti, díla jsou ostrou sociální kritikou anglického konzervatizmu, netoulali se, nebrali drohy, snaha provokovat, žít jiný život

 

John Braine

Místo nahoře, Pospíchej dolů

 

Kingsley Amis

Šťastný Jim – humoristický satirický román, suchý anglický humor

 

Nový román

oslabení znaků tradičního románu, popis jevů a věcí bez příčinné souvislosti, úvahy, reflexe, různé úhly pohledu, nezřetelné postavy, téma bloudění,opakování, variace, experimenty s jazykem

 

Alain RobbeGrillet

Gumy

Žárlivost – atmosféra milostného trojúhélníku

 

Absurdní literatura, drama

vychází z představy, že podstatou života je absurdita, nesmyslnost, vzájemné nepochopení, člověk se stává bezmocnou, snadno manipulovatelnou loutkou v mašinérii světa, dialogy přestávají vytvářet rozhovor a mění se v nesouvislé monology

 

Samuel Beckett

původem Ir, je označován za francouzského autora, 1969 Nobelova cena, nejznámější představitel absurdního dramatu

Čekání na Forota – tuláci na scéně po celou dobu čekají na Forota, který nepřijde, s příchodem forota spojují změnu svého osudu

 

Eugéne Ionesco

Francouz rumunského původu, tvůrce absurdního dramatu

Plešatá zpěvačka – k napsání jej inspirovala konverzační příručka angličtiny, banální konverzační obraty, kterými se častují rodina Smithova a Martinova ztrácejí v průběhu hry stále více komunikativní charakter, řeč se tak stává nástrojem nedorozumění

Nosorožec, Židle

 

Magický realismus

objevuje se v 50. letech 20. století v latinské Americe a v Rusku, v oblastech se silnou tradicí mytologie, slovesnosti, tam, kde lidé věří přírodním jevům. Mytologický výklad světa ovlivňuje autorovo vyprávění, prvky magické a nadpřirozené se prolínají s reálnými prvky, není jasné, co je reálné a co už ne. Byl populární hlavně v 80. letech.

 

Gabriel García Márquez

navazoval na kolumbijskou národní literaturu

Sto roků samoty – zobrazení neustále plynoucího času – někdy jakoby se zastavil, někdy jakoby přeskočil dopředu; nahodilé pojetí času

 

Čingiz Ajtmatov

kirgizský prozaik, mistr psychologické kresby dětí i dospělých, představitelů různých národností i společenských vrstev

Stanice Bouřná – dílo o lidských radostech i trápeních, o pestré kazašské přírodě, hlubokých citech a vášních, o odvěké touze člověka po spravedlnosti a štěstí

Popraviště – řada příběhů sběračů anaši (narkomanů), pastevce ovcí, novináře, vlčí rodiny, prolnuta myšlenku že nenávist plodí války a zotročuje člověka, lidský život by měl být naplněn hledáním dobra, morálních jistot a porozumění

 

Michail Bulgakov

narodil se v Kyjevě, kde později vystudoval lékařskou fakultu

Mistr a Markétka – příběh novodobého Fausta, spojuje postupy psychologického a filozofického románu a romantické grotesky

Divadelní román – zápisky mladého neúspěšného dramatika maksudova

 

Literatura s prvky sci-fi

Je založena na utopických základech, otřesné vize totalitní společnosti.

 

Ray Bradbury

přední tvůrce literatury sci-fi a hororu, jeho knihy varují před zneužitím vědy a techniky

Marťanská kronika – cyklus povídek, v nichž autor staví do protikladu zjemnělou kulturu Marťanů a bezcharakterní, na materiální zisk zaměřenou civilizaci Ameriky

451 stupňů Fahrenheita – teplota, při níž se vznítí a hoří papír, děj se odehrává v technicky vyspělé, avšak nekulturní civilizaci, hasiči pálí knihy, aby se setřely intelektuální rozdíly, Ray Montan se proti tomuto nařízení vzepře, uschová několik knih, ale je odhalen. Prchá do utečeneckého tábora, aby zachránil knihy pro další generace; varování před takovým počínáním

 

Stanisław Lem

Astronauti, Solarisromány; úvahy o stavu lidské civilizace a o mravní odpovědnosti za ní

 

Artur C. Clark

nejznámější spisovatel sci-fi, spojuje je s dobrodružným žánrem

Vesmírná Odyssea

Setkání s Rámou – tetralogie

 

John Wyndham

Den trifidůo vítězství vesmírných živočichů nad lidskou civilizací

 

J. R. R. Tolkien

anglický spisovatel, filolog a kritik, původem z jižní Afriky, ve 12 letech osiřel, 1919 diplom na Oxfordu, kde byl potom profesorem literatury a lingvistiky

Hobit – zápas dobra se zlem

Pán prstenů

 

Georgie Orwell

Zvířecí farma – o vztazích mezi zvířaty, prasata řídí veškerý chod věcí

1984 – napsán v roce 1948, zobrazuje fungování totalitního systému, jeho vize se naplnily

 

Issac Asimov

Nadace, Nadace a Říše, Druhá nadace – příběhy z historie vzdálené budoucnosti trvající více než milión let v době, kdy jsou planety v celé mléčné dráze spojené do obrovské galaktické říše; Galaktická Říše tvá už tisíciletí, geniální vědec dospívá k poznatku, že přichází epocha barbarství, která potrvá třicet tisíc let. Vynalezl novou vědu dovolující neomylně a s matematickou přesností předvídat vývoj společnost, a která umožňuje historii manipulovat předem programovanými zásahy

 

Postmodernismus

Objevuje se od poloviny 40. let, má negativní postoj k dosavadním avantgardním tendencím, prolíná tradici a experiment, hledá pravdy, pochopení chaotického světa, knihy mají promlouvat k náročným i méně náročným čtenářům

 

Umberto Eco

estetik a semitolog (jazykovědec)

Jméno růže – detektivní historický román; v Melku sepisuje stařičký benediktýn Areo události, kterým byl svědkem jako 18 letý chlapec; má zde dojít k vyjednávání mezi císařem a papežem, ale než se sejdou, dojde k vraždám, které se snaží vyřešit; zločiny jsou spjaté s knihovnou (kniha má stránky napuštěné jedem)

Foulcaltovo kyvadlo

 

Vladimír Nabokov

ruský emigrant

Lolitastudie psychologie muže, který se zamiluje do 14 leté dívky

 

Další významní světoví spisovatelé současnosti

Jacques Prévert

básník, herec, dramatik, režisér a výtvarník, inspirován surrealistickou poetikou, oslavuje svobodu a přirozenou touhu po štěstí

Slova – sbírka básní, písní a aforismů

Déšť a pěkné počasí, Haraburdí, Slunce noci

b. Jak dělat podobiznu ptáka

Pohádky pro nehodné děti – Kůň na ostrově; zvířatům se přisuzují lidské vlastnosti, starosti a neřesti

 

Vladimír Vysockij

hrál v moskevském divadle, ve filmech, uplatnil se jako režisér, scénárista a herec ve filmu Intervence (1969 – 1985 zakázán), zpěvák vlastních textů – válka, přátelství, láska

 

Boris Pasternak

Doktor Živagoruská občanská válka historický obraz Ruska, úvahové pasáže, popisy přírody

 

Alexandr Isajevič Solženicyn

odhalil existenci sovětských táborů pro politické vězně – Gulagů, emigroval do USA, kde žil

Souostroví Gulago sovětských koncentračních táborech na Sibiři

Jeden den Ivana Denisovičepříběh obyčejného člověka uvězněného na 10 let v sibiřském táboře jen proto, že strávil několik hodin v německém zajetí

 

Miroslav Válek

Dotyky, Nepokoj, Milovaniehusej koži

 

Dominik Tatarka

Farská republika – román

Kohoutek v agónii – novela

 

Johanes Mario Simmel

Láska je jen slovo, Všichni lidé bratry jsou

 

Artur Hailey

proslul profesním a katastrofickým typem románu

Letiště, Kola, Hotel, Konečná diagnóza, Penězoměnci

 

Mika Waltari

Egypťan Sinuhet

 

Robert Fulghum

kovboj, folkový zpěvák, obchodní agent, barman, učitel kreslení, lidový filozof, pastor

Už hořela, když jsem si do ní lehal, Ach jo, Vše co potřebuji znát jsem se naučil v mateřské školce, Možná, možná ne – humorné příběhy z autorova života