wz

23. Česká próza po r. 1945 (do r. 1968)

 

1.      1945 – 1968

2.      konec války, autoři se zprvu věnovali válečné tematice, později zážitky z války odeznívají, věnují se historii národa

3.      malířství: Max Švabinský, Jan Zrzavý – kresby k Seifertovým veršům, Jiří Trnka

Válečná próza

svědectví válečných událostí

1. vlna

Jan Drda

* Příbram, novinář Lidových novin, filmový scénárista, předseda Svazu českých spisovatelů

Němá barikáda – 11 povídek ze života různých vrstev od počátků okupace, až po květnové povstání. Povídky jsou obrazem postojů lidí k okolnostem, v nichž se ocitají. Buď se rozhodnou k činům, neztratí svou lidskou důstojnost, nebo se dají cesto zrady. povídky: Hlídač dynamitu, Včelař, Vyšší princip

Dalskabáty, hříšná ves

Posvícení v Tramtárii

 

Adolf Branald

Lazaretní vlak – děje na pražském nádraží na konci druhé světové války

 

Marie Pujmanová

psala mezi válečnou sociální a imaginativní prózu, narodila se v Praze ve vzdělaném měšťanském prostředí

(Lidé na křižovatce), Hra s ohněm, Život proti smrti – odraz dvojího prostředí – dělnického v Úlech a pokrokové inteligence v Praze, od 20. let 20. století do začátku 2. světové války

Předtucha – napsána za okupace, vykreslen obraz psychologie dospívajících a odraz atmosféry nacistické okupace

 

témata koncentračních táborů a vězení

Julius Fučík

* Praha, dělnická umělecká rodina, komunistický novinář v Rudém právu

Reportáž psaná na oprátce – texty napsány ve vězení, záznam prožitků i retrospektivní vzpomínky, je dokumentem o nelidskosti fašistů

 

židovská tematika

Jiří Weil

Žid, člen KSČ, 1933 do Ruska – překládá Leninovy spisy, zatčen tajnou policií, v trestaneckém táboře, nepopraven, 1935 do Čech, vyloučen z KSČ

Život s hvězdou – Žid, který žil sám, bývalý bankovní úředník Josef Roubíček, lidé jsou deptání, přátelé mu mizí v transportech, má jít i on, zobrazení vnitřního života, vede fiktivní rozhovory s láskou Růženou; nakonec do transportu nešel – chyba v kartotéce

Žalozpěv na 77 297 obětí, Na střeše je Mendelssohn

 

2. vlna

Arnošt Lustig

je autorem próz se židovskou tématikou, vlastní zážitky z Terezína, Osvětimi a Buchenwaldu; uprchl z transportu smrti a účastnil se Pražského květnového povstání

Démanty noci – v nejhorších podmínkách dokáže v člověku zvítězit cit lidské solidarity a přátelství nad sobectvím a strachem

Modlitba pro Kateřinu Horowitzovouvypráví o vzpouře mladé polské židovky, zastřelí v umývárně před plynovou komorou německého důstojníka

Nemilovaná – o prostitutce v terezínském ghettu

Dita Saxovánovela; osiřelá židovka poznamenaná zážitky z koncentračního tábora, nedokáže se vyrovnat s traumaty svého života a končí sebevraždou

 

Norbert Frýd

byl autorem židovského původu, za války byl vězněn v Terezíně, Osvětimi a Dachau

Krabice živých – kartotéka živých vězňů; prostředí koncentračního tábora, proměna charakterů pod vlivem doby, autobiografické prvky

Vzorek bez ceny, Hedvábné starosti, Lahvová pošta – trilogie o osudech českých Židů

 

Ladislav Fuks

byl prozaikem a autorem válečných a psychologických próz

Pan Theodor Mundstockstárnoucí židovský úřední, starý mládenec, žije skromně, jeho přátelé postupně odcházejí na transport, v mysli se mu objevuje dvojník Mon, s nímž rozmlouvá, a který mizí, když pan Mundstock nachází řešení, jak se strachu z transportu zbavit: v bytě si zařídí soukromý koncentrák. Psychicky i fyzicky posiluje, ale když jde na shromaždiště transportovaných, srazí ho vojenské auto a umírá

Spalovač mrtvol – příběh zaměstnance krematoria, pana Kopgerkingela, spořádaného otce rodiny, precizního pracovníka, který se v touze po moci stává vrahem své ženy a dětí. V závěru přehlíží v jakémsi hrůzném snu zástupy těch, které poslal na smrt, nemá však výčitky svědomí, pociťuje uspokojení z toho, že je spasil.

Mí černovlasí bratři, Smrt morčete – povídky z okupace

Myši Natálie Mooshabrovéspojení hororu s pohádkou, prvky sci-fi

Návrat z žitného pole – o problematice poúnorové emigrace

Pasáček z doliny – realistické zachycení proměn slovenské vesnice po osvobození

Obraz Martina Blaskowitzenávrat k válečné problematice

Vévodkyně a kuchařka – příběh z 19. století

 

Karel Ptáčník

vycházel z válečných zážitků, vrší dramatické a kontrastní momenty, psychologie postav leckdy až splývá s rychlým sledem jejich činů

Ročník jedenadvacet – zážitky z totálního nasazení

Město na hranici, Noc odchází ráno, Šestapadesátý – moravské pohraničí po válce

Chlapák – deník úspěšného muže, charakteristikou člověka z Ptáčníkovy generace, eroticky podbarvený

Dům uprostřed města – sklon k humoru a jemné satiře, z prostředí pojišťovny

 

Jan Otčenášek

patřil mezi totálně nasazené na práce v nacistickém Německu, tuto životní zkušenost využil ve své spisovatelské tvorbě

Romeo, Julie a tma – příběh dvou mladých lidech, Pavlovi a Ester, která utekla transportu do Terezína, Pavel se pokouší o jej záchranu, ukrývá ji v domě vedle otcovy dílny, ester je jednoho dne prozrazena a prchá, aby Pavel a jeho otec nebyli obviněni, zastřelena gestapem

Kulhavý Orfeus – román zachycuje osudy pěti maturantů nasazených na práci v letecké továrně poblíž Prahy. Touží po hrdinském činu, a proto sabotují výrobu. Nejsou však ve spojení s jinou odbojovou organizací, proto se jejich činy stávají naivním gestem.

 

Ladislav Mňačko

Narodil se ve Valašských Kloboukách, ale zemřel v Bratislavě. Novinář, reportér, básník, prozaik, dramatik. Reagoval citlivě na podměty doby, utekl z koncentračního tábora, účastnil se partizánských bojů na Moravě. Po roce 1968 emigroval, 1989 se vrátil zpátky, 1993 stěhuje se do prahy.

Smrt si říká Engelchen – střety partyzánů s esesáckým stíhacím komandem kolem východomoravské Ploštiny

 

Bohumil Hrabal

Ostře sledované vlaky – koncem války se zaškoluje na malé železniční stanici, kdesi v Čechách do role výpravčího maturant Miloš Hrma. Souží jej problémy s láskou k průvodčí Máše, pokouší se o sebevraždu. Když se však problému zbaví, rozhodne se k dalšímu činu: vyhodí do povětří ostře sledovaný vlak, je při tom zastřelen

 

Josef Škvorecký

Narodil se v Náchodě, překládal Hemingwaye, scénárista, 1968 emigroval do Toronta, založil nakladatelství 68 publishers,

Zbabělci – Kostelec, děj je soustředěn do osmi dnů na konci války v květnu 1945. Hlavním hrdinou je Danny Smiřický (společné rysy s autorem),  zajímá se o jazz, je mu cizí jakýkoliv patos; Dannymui se spolu s kamarády podaří zlikvidovat německý tank, ale o medaile se nepřihlásí, přenechají je jiným

 

3. vlna

Ota Pavel

Narozen v Praze, dětství a mládí prožil v Buštěhradě, na březích Berounky, od roku 1949 působil jak sportovní reportér, onemocněl vážnou duševní chorobou, musel se vzdát svého povolání, začal psát

Smrt krásných srnců – nejzdařilejší povídka; ve třetím roce války jsou oba starší synové povoláni do koncentračního tábora, otec se rozhodne sehnat jim na cestu nějaké maso. Díky solidaritě pana Proška, který otci půjčí cvičeného psa Holana, se mu podaří ulovit srnce

 

Zdeněk Pluhař

přeceňovaný autor, původním povoláním inženýr - sstavitel

Opustíš-li mne – protiemigrantský román

 

Budovatelský (výrobní) román

próza je poznamenaná režimem, navazuje na předválečný městský a venkovský román – popis prostředí, schematické postavy; třídní srážky a sabotáže, obraz znárodňování, budování, združstevňování vesnice a osídlování pohraničí po odsunu němců

Jan Otčenášek

Plným krokem – prvotina

Občan Brychpokus o román s psychologickou tendencí; osobní rozhodování váhajícího intelektuála, zda přijmout či odmítnout poúnorový režim – závěrečný souhlas se socialismem

Když v ráji pršelo – v popředí kladné lidské hodnoty – hluboký citový vztah mladé dvojice, smysl pro humor, schopnost překonávat překážky

Pokušení Katarina – nedokončený román

 

Jan Procházka

prozaik a scénárista

Zelené obzory – vytváří obraz zápasu zemědělského odborníka s funkcionáři, vnitřní rozpory společnosti, mladý hrdina je nucen řešit problémy a upevňovat si vnitřní jistoty, rovina společenská, ale i soukromá

 

historický román

návaznost na předválečný román, ale byl psán s jinou tematikou – počátky dělnického hnutí, dokumentárnost

Antonín Zápotocký

Vstanou noví bojovníci, Bouřlivý rok 1905, Rudá záře nad Kladnem – trilogie; popisuje vlastní zážitky a zkušenosti dělnického a komunistického politika i jeho otce Ladislava Zápotockého

 

50. a 60. léta – rozsáhlé románové cykly

Václav Kaplický

Čtveráci – téma selských rebelií

Železná koruna – protireformace

Kladivo na čarodějnice – o ničivém působení jezuitů. Řeší otázku o vztahu jedince ke svému svědomí; doba pobělohorská

Táborská republika – zdroj táborské republiky jako pokus o nastolení spravedlivých vztahů mezi lidmi vyžaduje kázeň, obětavost a oddanost této myšlence. Opuštění těchto tendencí má za následek morální úpadek; z období husitství.

 

Miloš Václav Kratochvíl

Pochodeň – husitství

Mistr Jan – biograficko-psychologický román, moderní postupy, vnitřní monolog, dialog, kázání a dopis

Život Jana Ámose – dokumentaristickým způsobem zachytil ovzduší doby, ideje a problémy, myšlenky Komenského.

Lásky královské – o posledních přemyslovcích

Evropa tančila valčík, Evropa v zákopech – tematika 1. světové války

 

Oldřich Daněk

Král utíká z boje, Král bez přilby, Vražda v Olomouci – trilogie o Janu Lucemburském, Václavu II. a Václavu III.

 

Vladimír Neff

Narodil se v Praze, kde studoval gymnázium, studoval obchodní akademii v Ženevě, po maturitě pracoval v předních obchodních domech v Evropě, po návratu do vlasti byl obchodním zaměstnancem a cizojazyčným lektorem v nakladatelství Melantrich.

Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova, Královský vozataj – pentalogie o rodinách Bornů, Nedobylů a Pecoldů, jejich vzájemné vztahy, osudy jednotlivých členů

Královny nemají nohy, Prsten Borgiů, Krásná čarodějka – trilogie o Petru Kukaňovi z Kukaně

 

Jiří Šotola

Tovaryšstvo Ježíšovo – o rekatolizaci v 17. století

 

Jarmila Loukotová

Navzdory básník zpívá – o Villlonovi

Spartakus, Smrtí boj nekončí, Pro koho krev – Spartakovo povstání

Není římského lidu – doba Neronova

 

Psychologická próza

odvrat od schematických občanských postojů – pozornost věnována vnitřnímu životu člověka

Edvard Valenta

Jdi za zeleným světlem – psychologické a ideové zrání spisovatele Karla Šimona – za okupace nucen po soukromém životním zklamání odejít z Prahy, pocit samoty a účast na odboji, po skončení války zahynul, úvahy o smyslu lidského činu – metoda psychologické analýzy, střídání ich-formy s přítomností vypravěče

 

Jiří Mucha

syn Malíře a grafika Alfonse Muchy, za války důstojník letectva v západním odboji, po válce vězněn – díla s válečnými tématy

Oheň proti ohni – kniha reportáží

Válka pokračuje – psychologické portréty účastníků válečných událostí

Pravděpodobná tvář, Studené slunce – deník vězně, osudy spolutrpitelů a úvahy o umění

Podivné lásky – román v dopisech o vztahu Bohumila Martinů k Vítězslavě Kaprálové