wz

22. Česká poezie po r. 1945 (do r. 1968)

 

1.      1945 – 1968

2.      malířství: Max Švabinský, Jan Zrzavý – kresby k Seifertovým veršům, Jiří Trnka

3.      radost z konce války, z osvobození od fašismu, vítězství komunismu, stalinský kult osobnosti, literatura s budovatelskou tematikou, Pražské jaro 1968

 

Literární skupiny

Skupina 42 – téma města, každodennosti (J. Kolář, J. Kainar, I. Blatný)

Skupina Ra – surrealismus, neorealismus (L. Kundera, Z. Lorenc)

Skupina Ohnice – vliv existencialismu, úzkost, zklamání, program „nahého člověka“ (K. bednář, J. Hiršal)

Skupina kolem Rudého práva – syntetický realismus (J. Skácel)

Skupina kolem Mladé fronty dynamoarchismus (F. Listopad, L. Fikar)

Skupina surrealistů (V. Effenberger)

Kulturní kádr Českého svazu mládeže (P. Kohout)

Katoličtí básníci (Z. Rotrekl, . Slavík, V. Vokolek)

Brněnská skupina kolem časopisu Host do domu (O. Mikulášek, J. Skácel)

Skupina kolem časopisu Květen – poezie všedního dne (M. Florian, M. Holub, K. Šiktanc, J. Šotola, M. Kundera)

Skupina kolem časopisu Tvář a Sešity (V. Havel, J. Lopatka, J. Gruša, J. Topol)

 

Významné osobnosti

Jiří Kolář

člen Skupiny 42, od 60. let se věnuje výtvarnému umění, píše vizuální poezii, překladatel, od r. 1980 v Paříži

Dny v roce – tragické vidění člověka v současném světě

Prométheova játra – próza, deník, věznění, konfiskace, vyšlo v r. 1985 v Torontu, bez interpunkce, volný verš, proti režimu

Ódy a variace – literární koláže

Vršovický Ezop – vliv války

Návod k upotřebení – experimentální překračování hranic poezie

Mistr Sun o básnickém umění – soubor meditací o moderní poezii

 

Josef Kainar

Pocházel ze železničářské rodiny z Přerova, všestranný umělec, básník, redaktor Rovnosti, člen Skupiny 42, studoval VŠ, studia mu přerušila válka, kreslil a psal dramata

Nové mýty – básnická sbírka obsahující báseň Stříhali dohola malého chlapečka – zhudebněna Vladimírem Mišíkem

Člověka hořce mám rád – nemá rád člověka pro jeho dokonalost, zná jeho omyly, chyby, proto je jeho láska hořká, má rád člověka pro jeho houževnaté lpění na životě, pro jeho nepoddajnost, lásku k pravdě

Lazar a píseň – kritika společnosti, pocity marnosti, ironie, sbírka je experimentální tím, že autor užívá obecné češtiny vedle spisovných tvarů

Moje blues – smysl pro tragiku a tragikomiku životních situací

Veliká láska, Český sen – sbírky z doby komunismu

Říkadla, Nevídáno, neslýcháno – tvorba pro děti

 

Ivan Blatný

člen Skupiny 42, emigroval do Británie, bál se, aby si pro něj nepřišla tajná policie, texty vyhazoval, ale zdravotní sestra ze sanatoria, kde pobýval, je posílala do Toronty, impresionismus, civilismus

Paní Jitřenka, Melancholické procházky, Hledání přítomného času, Pomocná škola Bixley

Podzim – vzpomínkové, reflexivní, meditativní, smíření se samotou

 

Ladislav Fikar

básník, redaktor, překladatel, člen skupiny Mladé fronty

Samotínobsahuje čistou a hluboce citovou lyriku, smyslové okouzlení Vysočinou

Kámen na hrob – vydán posmrtně, obsahuje básníkovu životní bilanci a předtuchu smrti

 

František Listopad

básník, prozaik, člen skupiny Mladé fronty, po r. 1948 v emigraci, 1989 návrat; ovlivněn Halasem, existencialismem i lidovou slovesností

Sláva uřknutí, Malé lásky – prvotiny

Svoboda a jiné ovoce – exilová sbírka

Umazané povídky – cyklus próz

 

Jan Zahradníček

vyhraněné metafyzické zaměření, člen katolické skupiny, v 50. letech nespravedlivě odsouzen, uvězněn, v 60. letech rehabilitován, halamovské ladění – bez optimismu

Pokušení smrti – smutné, zoufalé, duchovní poezie

Svatý Václav, Stará země – poválečné sbírky

La Salletaposlední oficiální, válka, tragédie, ohrožení, předobraz totality

Čtyři léta – smrt dcer, vězení; vyšlo posmrtně

Znamení moci – tíseň, perzekuce, válka, bezmocnost, oporou je Ježíš, dobro proti zlu

 

Václav Renč

katolický básník, překladatel, v 50. letech vězněn

České žalmy – po únoru 1948, naléhavá volání po pošlapávané lidské důstojnosti, úvahy o mravním selhání doby, volný žalmický verš

Skřívaní věř – doklad pevnosti, statečnosti a křesťanské pokory

Sluncem oděná, Pražská legenda, Popelka nazaretská – vznik ve vězení, mariánské skladby

 

Jiří Šotola

básník skupiny Květen, prozaik, dramatik, poezie každodenního života

Náhrobní kámen, Svět náš vezdejší - sbírky

Venuše z Mélu, Hvězda Ypsilon, Poste restarte – vrcholné sbírky

Tovaryšstvo Ježíšovo, Kuře na rožni, Svatý na mostě, Malovaný děti, Róza Rio, Podzim v zahradní restauraci

 

Karel Šiktanc

básník skupiny Květen, v době normalizace zákaz publikace

Heinovské noci – návaznost na vypálení Lidic, odvoz žen a dětí do Německa, strach, úzkost, melancholie, vzpomínky, bezbrannost, soucit, smrt, často chybí slovesa (lepší vyjádření pocitů, více bezprostřední)

Zaříkávání živých – sbírka napsaná na téma lidského osudy, zážitek, existencionální úzkosti, 13 básní složených jako několik variací, opakovaných větných konstrukcí, kompozičních a veršovaných schémat, do nichž vstupují celé verše podobného znění, ale různých obsahů

Adam a Eva – motivována biblickým příběhem o stvoření světa s milostným vyprávěním o Adamovi a Evě, obsahuje melodické verše (zvukomalba)

Horoskopy, Mariášky – sbírky

Český orloj, Jak se trhá srdce – v exilu; výrazná práce se slovem – novotvary, obecná čeština, archaické výrazy, kontrast jazykových rovin, metaforičnost, asociace, prolínání skutečnosti a fantazie

 

Miroslav Florian

básník, redaktor, Květen

Cestou k slunci – dobová optimistická poezie

Blízký hlas, Otevřený dům, Závrať, Iniciály, Modré z nebe – poezie všedního dne

Záznam o potopě – erotická a přírodní tematika

Tichá pošta – problém dorozumění a lidských kontaktů, msysl básnické tvorby, hierarchie životních hodnot

 

Miroslav Holub

Denní služba, Achilles a želva, Slabikář, Jdi a otevři dveře, Kam teče krev – úsilí o sloučení vědy a umění, přesné odkrývání reality, přímé jednoznačné vyjadřování lidské velikosti, hodnota života

Tak zvané srdce, Ačkoli

Anděl na kolečkách, Žít v New Yorku – próza, umělecké reportáže

 

Vratislav Effenberger

básník surrealistické skupiny

Lov na černého žraloka – principy psychického automatismu, polemika s absurditou, bezmocností, citlivostí i krutostí

 

Oldřich Mikulášek

Člen skupiny Host do domu, do literatury vstoupil už před válkou, byl blízkým přítelem druhého brněnského básníka Skácela

Pulsy – existencialismus, obraz pulzující krve, tj. života

Divoké kačeny – vyrůstá z konfrontace optimistického vztahu k životu a temných stránek života

Ortely a milosti – úzkost a pocit odpovědnosti

Svlékání hadů – sbírka apelující na člověka

To královské, Šokovaná růže – sbírky vzniklé po invazi sovětských vojsk

Agoghsamizdatová sbírka

Čejčí pláč – poslední sbírka, milostná lyrika

 

Jan Skácel

totálně nasazený v Rakousku (staví silnice, tunely), působí v časopise Host do domu, do r. 1968 člen KSČ, reformista, od 1968 nemůže publikovat, až v roce 1981

Kolik příležitostí má růže – první básnická sbírka, obrazy moravské přírody, venkova, lyrický popis často vyústí do oblasti morálky

Co zbylo z anděla – oslava lidskosti a prostoty

Smuténkamotiv září pole, hroudy, přijde něco šedého, ne tolik veselého, tajemno

Metličky, Hodina mezi psem a vlkem – práce s náznakem, záměrné zámlky, ideálem je prostota, krása reálného světa

Dávné proso – jistota dětství a moravského venkova

Znovu láska

Jedenáctý bílý kůň, Třináctý černý kůň – lyrickoepické prózy, vrací se do světa dětí

 

písničkáři

Václav Hrabě

Narodil se na Berounsku, básník, hudebník. Tragicky zahynul v 25 letech na otravu svítiplynem. Vliv na Kryla, Nohavicu a další.

Stop – time (Blues v modré a bílé), Černé nebe nad městem, Blues pro bláznivou holku

 

Jiří Suchý

Klokočí, Motýl, Pro kočku, Med ve vlasech – soubory textů