wz

18. hlavní proudy a osobnosti české prózy mezi dvěma světovými válkami

 

1.      1918 – 1939

2.      vliv 1. světové války, strach z fašismu a z 2. světové války

3.      malíři: E. F. Burian, J. Honzl

4.       

Obraz 1. světové války

Otřesné zážitky z fronty.

 

Jaromír John

prozaik, výtvarný kritik a estetik

Večery na slamníku – povídkový soubor, monology stylizované jako projevy prostých lidí zavlečených do války, autentické výpovědi a zpovědi, postavy sympatické, darebácké, stesk po domově, oslava dovednosti a umu obyčejných lidí

Moudrý Engelbert, Zbloudilý syn, Rajský ostrov, Moudrý Engelbert, Dořini milenci

 

Jaroslav Hašek

bohémský způsob života, odpor ke společnosti, měšťáctví, anarchista, voják rakouské armády, v ruském zajetí, vstoupil do československých legií, ro říjnové revoluci 1917 do Rudé armády

Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy – povídkové soubory napsané před válkou

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – satirický román, 4 díly, satira na rakouský militarismus, humoristický román o válce, hlavní postavou Švejk – člověk válečné doby, hájící své právo na život, na jedné straně prostomyslný dobrák, na druhé moudrý blázen; obraz surovosti a nesmyslnosti války, výsměch, protest proti válce; uvolněná nedějová forma, rozhovory a vyprávění, citace vojenských rozkazů, předpisů…, lidová čeština, vulgarismy, germanismy

Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona Črty, povídky a humoresky

 

Legionářská literatura

Rudolf Medek

o autorovi

Anabáze – kronikářské líčení válečných událostí v Rusku, obraz bitvy u Tvorova, zmatek a chaost v Rusku, vyčerpávající cesty legií přes Sibiř do Vladivostoku a návrat domů

Plukovník Švec (drama), Zborov (oslavná báseň)

 

Josef Kopta

Třetí rota, Třetí rota na magistrále, Třeti rota doma – postup malé vojenské jednotky od Tvorova, přes Sibiř do Vladivostoku, z pohledu obyčejného pěšáka

 

Jaroslav Kratochvíl

Cesta revoluce – vzpomínky a dokumenty z legionářského odboje

Prameny – osud českého intelektuála ve válce, autor zde sympatizuje s ruskou revolucí

 

Vliv expresionismu

Životní pocit rozkladu hodnot, odcizení člověka, úzkosti, absurdity světa, opak naturalismu.

 

Lev Blatný

Vítr v ohradě – povídky, motivy války, smrti, rozklad lidského nitra

 

Ladislav Klíma

Svět jako vědomí nic – vliv idealismu, pesimismu, učení o nadčlověku, vůli k moci

Velký román I. – III. – o cestě člověka k božství na zemi

Slavná Nemesis – o touze poznat tajemství života a smrti

 

Demokratický proud literatury

Snaha o rozvoj a obranu demokracie, autoři kolem Lidových novin. Spolupráce s TGM a E. Benešem – Bass, Langer, Poláček, Čapkovi.

 

Karel Čapek

Patří mezi naše autora známé po celém světě. Narodil se v Malých Svatoňovicích, dětství prožil v Úpici. Jeho bratr Josef se jako spoluautor podílel na několika jeho knihách. Byl novinářem v Národních listech, v Lidových novinách. Vystudoval filozofii v Praze, měl velikou zálibu v cestování a práci na zahradě. Je tvůrcem novinového sloupku. Velmi se obával nebezpečí druhé světové války, ale nedožil se jí, zemřel v předvečer podepsání Mnichovského diktátu.

do r. 1921

Boží muka, Trapné povídky – otázky smyslu života

Loupežník – drama o střetu mládí s dospělými

Francouzská poezie moderní doby – překlady moderních francouzských básníků

do pol. 20. let

RUR – alegorická hra o ohrožení civilizace, poprvé užito slovo robot

Ze života hmyzu – společná hra obou bratrů o lidských nedostatcích popsaných na chování hmyzu

Továrna na absolutno – utopický román, absolutno = Bůh, který v nás probouzí hrůzné věci a pocity

Krakatit – utopický román o vynálezu velmi účinné třaskaviny

Věc Makropulos – drama o dlouhověkosti a nesmrtelnosti

přelom 20. a 30. let

Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy – drobné povídkové soubory s detektivní zápletkou

Italské listy, Anglické listy, Výlet do Špatněl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever – cestopisné fejetony

30. léta

Hordubal, Povětroň, Obyčejný život – naučná románová trilogie

konec 30. let

Válka s mloky – román o nebezpečí fašismu

První parta – román z hornického prostředí

Bílá nemoc – drama o konfliktu jedince a držitelů moci

Matka – román o fiktivním rozhovoru matky se třemi mrtvými příbuznými

Život a dílo skladatele Foltýna – nedokončený román

tvorba pro děti

Dášeňka, čili Život štěněte - pejsek

Devatero pohádek – různé pohádky

O pejskovi a kočičce

Pudlenka - kočička


Karel Poláček

Narodil se v Praze v židovské kupecké rodině. Vystudoval gymnázium, spolupracoval v Lidových novinách s bratry Čapkovými. Je autorem prvního novinového sloupku a stal se jedním z nejlepších českých humoristů a autorů satiry na maloměstské poměry. Mnoho z jeho děl bylo úspěšně zfilmováno. V 1. sv. válce bojoval na frontě, za 2. sv. války zahynul v koncentračním táboře.

Muži v ofsajdu – román o osudech otce a syna Hanýskových, stoupenců pražské Viktorie Žižkov

Hostinec U kamenného stolu – humoristický román o venkovských lázních

Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno – románová pentalogie (5. díl je nezvěstný)

Bylo nás pět – úsměvná próza z maloměsta viděná očima dětí

Edudant a Fraucimor – pro děti

Povídky pana Kočkodana, Povídky izraelského vyznání, Židovské anekdoty, Michelup a motocykl

 

Eduard Bass

Vlastním jménem Šmíd. Novinář, reportér, prozaik, humorista, dramatik, kabaretiér (kabaret Červená sedma), textař a redaktor Lidových novin.

Rozhlásky, Kázáníčka – drobná publicistická tvorba

Klapzubova jedenáctka – román o fotbalovém družstvu 11 synů jihočeského chalupníka

Cirkus Humberto – vrchol tvorby, román z cirkusového prostředí

Lidé z maringotek – satirický dekameron, novely

 

Imaginativní próza

Vliv postupů avantgardy, zvláště pak moderní poezie (metoda asociace, lyričnost, obraznost).

 

Vladislav Vančura

Narodil se v Hájích u Opavy, otec byl správcem v cukrovaru, vystudoval medicínu, 1942 popraven, prozaik, dramatik, filmový scénárista, člen Devětsilu, člen KSČ do roku 1929. Experimentuje s jazykem.

v 20. letech

Pekař Jan Marhoul – sociální román; inspiroval se otcovým osudem, Jan Marhoul (velký dobrák), zprvu bohatý, lidé si od něj půjčují, ale nesplácí. Odchází do Nadelhoty, pronajímá si a opravuje mlýn, v zimě prodělává, Marhoul se vrací zpět do města k bývalému příteli. Ten se ale změnil, umírá na zánět míchy.

Pole orná a válečná – František Řeka zabije muže, prchá do války, padne, má oslavný pohřeb

Rozmarné léto – nejvýznamnější dílo české poetismu; maloměstské lázně Krokovy Vary v červnu, klid naruší příjezd kouzelníka a provazolezce Arnošta a krásné Anny, převládá lyrika, smysluprázdné dialogy, milostné vztahy, Antonín důra, kanovník Roch, maršál Hugo – všichni chtějí získat přízeň Anny

v 30. letech

Markéta Lazarová – středověk, loupežníci Lazar z Obořiště (dcera Markéta) x Kozlík z Roháčku (syn Mikuláš) – znepřátelené kmeny, Mikuláš unesl Markétu, bojoval s Lazarem, zamilovali se do sebe; Mikuláš zemře, Markéta vychovává svého syna i syna švagrové, přemýšlí, jestli v dětech přetrvá loupežnický pud, nebo ne

Luk královny Dorotky – povídky

Útěk do Budína, Konec starých časů, Tři řeky – romány, návrat k dějovosti, posílení epického prvku

za okupace

Obrazy z dějin národa českého – historické pásmo, oddělené povídky nebo cykly, význam národní minulosti

dramata

Jezero Ukereve – z afrického exotického prostředí

Josefina – veselohra, námět podobný Pigmalionu

 

Katolicky orientovaná linie prózy

Kritika tehdejšího světa (technika, modernismus), důraz na křesťanské zásady, návaznost na barokní literaturu. Časopisy Akord a Řád, kritizují také demokracii 1. republiky.

 

Jakub Deml

Básník, prozaik, dramatik, novinář, radikální kněz, často polemizuje i s církevními úřady, antisemita.

Šlépěje – básně, vzpomínky, recenze, polemiky

Hrad smrti, Tanec smrti – vyjádření pocitů úzkosti

Moji přátelé – baladické, mystické, básnické

 

Jaroslav Durych

Lékař, autor historické prózy, měl obdiv k době baroka.

Sedmikráska – novela milostného příběhu

Bloudění – obraz českých a evropských dějin, filosofický a symbolický román, milostný příběh protestanta Jiříka a věrné katoličky Andělky, bloudění = nekatolíci budou bloudit, dokud se nestanou katolíky, kontrast lásky s válkou a bídou

Rekviem – tři povídky

 

Jan Čep

Prozaik, esejista a překladatel.

Zeměžluč – hrdinové překonávají životní tragédie návratem k rodovým tradicím a náboženskou vírou

 

Společenská próza

Autoři společenské prózy ve svých dílech uplatňují zájem o jedince a jeho osudy a proměny. Jejich cílem je zobrazit současný svět.

 

Ivan Olbracht

Karel Zeman, narodil se v Semilech, otec Antal Stašek, žil v Praze, novinář, 1929 vyloučen z KSČ.

tvorba předválečná a v 20. letech

O zlých samotářích – 3 povídky: Joska, Ferkou a Paulína – toulají se, okraj společnosti, kočovní cirkusáci, zatrpklí, někdy i zlí, Rasík a pes – mlátí psi, ale pak zjistí, že je to jediná duše, která s ním žije, Bratr Žak – kočovný cirkusák, který bojuje s bídou a ponižováním, otec umírá, jeho syn vraždí

Žalář nejtemnější – psychologicko-analytický román; komisař Mach má mladou, krásnou ženu Jarmilu, jsou úspěšní, přestěhují se do Prahy, oslepl střepem z půllitru, posedlý žárlivostí, ona ho stále miluje, podřizuje se mu, on chce stále najít tajné dopisy, nebo ji přistihnout s milencem. Žalář = slepota, žárlivost, nejistota

Podivné přátelství herce Jesenia – Jan Veselý (temperamentní, živel) a Jiří Jesenius (tvrdě pracuje), Jesenius se poctivou prací dostal na úroveň (herec), vytáhl s sebou i Veselého, pak se zamilují do stejné ženy

Anna proletářka – román o politické situaci 20. let

30. léta

Země beze jména, Hory a staletí – reportáže z Podkarpatské Rusi

Nikola Šuhaj loupežník – příběh jako pověst, zbojník živí vesnici, prožívá milostný vztah, pro policii nepolapitelný, dokud mu lidé pomáhají, pak vypsána odměna, jeho lidé ho zabili sekyrou

Golet v údolí – povídkový soubor, O smutných očích Hany Karadžičové – Hana odchází do Ostravy, pracuje jako dělnice, seznámí se s Ivo Karadžičem, nemohou se ale vzít (už není Žid), prosí rodiče o ruku dcery, musí s ní jedině utéci, vzali se, ale už se nemůže vrátit domů

pro mládež

Biblické příběhy – převyprávění příběhů Starého zákona

Ze starých letopisů – o české minulosti

O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách – staroindické bajky

 

Marie Majerová

Narodila se v Úvalech u Prahy, dětství prožila na Kladně, redaktora Rudého práva, politicky činná v KSČ

Panenství – povídka o osudech ženy

Náměstí republiky – román s prvky anarchismu

Nejkrásnější svět – politické události 20. let

Přehrada – utopický román o přeměně společnosti

Siréna – románová kronika několika generací dělnické rodiny udců

Havířská balada – vrchol tvorby

Robinsonka – o dívce, která ztratila matku, stará se o svého otce a později o svého malého bratra

 

Karel Nový

Prozaik a novinář, narodil se v Benešově u Prahy

Železný kruh – románová trilogie z venkovského proletářského prostředí

Chceme žít – novela z doby hospodářské krize

Plamen a vítr – románová kronika Benešovska

Sarajevský atentát – historie vzniku 1. světové války

 

Marie Pujmanová

Narodila se ve vzdělané rodině v Praze, je autorkou meziválečné a psychologické prózy.

Pod křídly – vzpomínková próza

Pacientka doktora Hegla – příběh vybojovaného svobodného mateřství

Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti – osudy advokáta Ganzy a sourozenců Urbanových

Předtucha – povídka; dívka má předtuchu, že vlak, kterým mají jet její rodiče z ciziny má nehodu, naštěstí v něm ale rodiče nebyli

Sestra Alena – novela z lékařského prostředí

Vyznání lásky, Praha, Paní Curierová - verše

 

Ruralisté

Ruralisté ve svých dílech nezapírali svůj vztah k venkovu a vztahy s katolíky. Většinou byli sami katolicky zaměření, oslavovali selství a hlásali myšlenku návratu člověka zpět k půdě, venkovu a přírodě.

 

Josef Knap

Formuloval umělecký program ruralistů.

Réva na zdi – selský román s motivem lásky

Muži a hory – román o životě slovenských pastevců

Pusta – román z Podkarpatské Rusi

Cizinec – tragický příběh hospodáře

 

František Křelina

Básník, prozaik, v 50. letech politickým vězněm. Po propuštění a rehabilitaci dělníkem.

Půlnoční svítání, Předjitřní tma, Plaché světlo – básnické sbírky

Hubená léta – román o hospodářské krizi

Hlav v poušti, Puklý chrám, Bábel – volná trilogie

 

Psychologická próza

Na rozvoj psychologické prózy měl velký vliv Sigmund Freud (pojetí podvědomí, psychoanalýza). Autoři se zaměřovali na nitro člověka, osudovou orientaci a patologické jevy.

 

Jaroslav Havlíček

Měl zájem o postavy rozvrácené patologickými vlastnostmi a osudem. Jilemnice, otec učitel, čte ruskou a francouzskou literaturu.

Petrolejové lampy – příběh nešťastné ženy v manželství

Neviditelný – psychologická analýza příslušníka horních vrstev

Helimadoe – Helena, Lidmila, Marie, Dora, Ema – 5 stárnoucích dcer podivínského venkovského lékaře

 

Egon Hostovský

Zájem o věčně pronásledované lidi, náměty z židovského prostředí, problematika vykořeněnosti, viny, úzkosti, rozkladu osobnosti

Případ profesora Körnera – hluboká krize gymnaziálního profesora

Listy z vyhnanství – námět emigrace a touha po domově

Cizinec hledá byt – pocit vyhnance v USA

Nezvěstný – román o událostech roku 1948 v Praze

 

Jarmila Glazarová

Žila na Ostravsku, po manželově smrti žila v Praze, kde psala.

Roky v kruhu – deníkové záznamy, vzpomínky na manželství (převažuje harmonie)

Vlčí jáma – nerovný vztah dominantní ženy a mladého lékaře, mají schovanku janu, s lékařem vzniká platonická láska, muž předčasně umírá

Advent – venkov, baladičko, žena si vzala bohatého statkáře, aby zajistila syna, manžel se k ní chová jako ke služce, má vztah s opravdovou služkou, syna mlátí, ten utíká, matka ho najde na seníku, kde uvidí stíny milenců, zapálí seník, uhořeli

Chudá přadlena – publicistická kniha o životě beskydských žen

 

Václav Řezáč

Autor psychologických románů a socialisticko-realistických próz.

Větrná setba – autobiografické rysy

Slepá ulička – období krize

Černé světlo – vypravěč, mravně narušený člověk s pocitem méněcennosti

Svědek, Rozhraní

 

Božena Benešová

Psala o maloměstě a nudném životě

Rouhači a oblouzení – povídkový soubor

Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová – psychologická novela o citové výchově mladých

Úder, Podzemní plameny, Tragická duha – trilogie o vlivu války na život lidí

 

Anna Marie Tilschová

Tvůrkyně realistické až naturalistické psychologické prózy.

Fany, Stará rodina, Synové, Dědicové – o rozpadajícím se světě měšťanských tradic

Vykoupení – o životě Antonína Slavíčka

Alma mater – z universitního prostředí

Orlí hnízdo – osudy rodiny Mánesů

Haldy – válečné hornické ostravsko