wz

17. Hlavní trendy české poezie mezi dvěma světovými válkami

 

1.      1918 – 1939

2.      vliv 1. světové války, strach z fašismu a z 2. světové války

3.      malíři: E. F. Burian, J. Honzl

 

Nové umělecké směry

Proletářská poezie – vznik na počátku 20. let 20. století, mluvčím byl Jiří Wolker – Proletářské umění – manifest tohoto nového umění. Proletářská poezie přibližovala básníky k dělnické třídě, vyjadřovala spolu s ní odpor k válce, sociálnímu útlaku a vykořisťování. Měla pomoci vybojovat spravedlivější společnost. Umělci založili sdružení Devětsil, které sehrálo významnou roli, sdružovali proletářské autoři, později se v něm prosadili poetisté.

Poetismus – specifický jev české literatury, vznikl ve druhé polovině 20. let. Jeho programem bylo užívání si života a žití naplno. Využíval městský folklór, lidovou zábavu.

Surrealismus – tento směr se zrodil ve Francii ve 20. letech. Umělci byli ovlivněni tzv. psychoanalýzou lékaře S. Freuda. Směr, který se snaží spontánně a bez rozumové kontroly vypovídat o tom, co se děje v lidském podvědomí. Snažil se vynášet vše, co vzniká v jeho hloubi a bezprostředně to zaznamenávat pomocí tzv. automatických textů. Odmítali dosavadní umění a z předchůdců uznávali jen ty, co vyjadřovali bezprostředně své pocity a dojmy a nepodřizovali se zákonům logiky (prokletí básníci). U nás Nezval, Teute, Seifert, Biebl.

 

 

Jiří Wolker

Narodil se v Prostějově, vyrůstal v klidném rodinném prostředí, byl ovlivněn matkou, studoval práva v Praze, kde se seznámil s pokrokovými osobnostmi. Významný představitel proletářské poezie, autor prvních moderních pohádek u nás. Ve 24 letech umírá na tuberkulózu.

poezie

Host do domu – ideál harmonického světa, krásy každodenního života (Věci, Poštovní schránka)

Těžká hodina – nejvýznamnější dílo, moderní velkoměsto v sociálních protikladech (Balada o nenarozeném dítěti, Balada o snu, Balada o očích topičových, Těžká hodina)

próza

O milionáři, který ukradl slunce, O kominíkovi – moderní pohádky

 

Josef Hora

Básník, prozaik, literární kritik, překladatel. Narodil se na Roudnicku, studoval v Praze, byl novinářem socialisticky orientovaných deníků, v roce 1929 byl vyloučen z KSČ. Jeho dílo prochází od proletářského umění až k sociální a intimní poezii.

Básně – prvotina

Strom v květu – výraz prožitků z války, smyslové okouzlení přírodou a ženou

Pracující den – poukazování na etické hodnoty a vlastnosti dělníka

Struny ve větru – jaký je smysl života, co nás čeká

Tvůj hlas, Dvě minuty ticha, Tonoucí stíny, Máchovské variace – hudebnost, zvukomalba, čistá lyrika; prchavé okamžiky lidského nitra: pocity závrati, okouzlení, citového vzrušení

Domov – poezie národního ohrožení, vliv politické situace, v popředí motivy vlasti, národ, české země, lidského činu

Srdce a vřava světa, Bouřlivé jaro, O proletářské poezii, Socialistická naděje, Hladový rok, Itálie

 

Jindřich Hořejší

Proletářský básník a překladatel francouzské poezie.

Hudba na náměstí – proletářská poezie a intimní lyrismus, v popředí obraz současného života se všemi utrpeními a starostmi

Korálový náhrdelník

Den a noc

 

Jaroslav Seifert

Narodil se v Praze na Žižkově. V roce 1929 byl vyloučen z KSČ. Básník, prozaik a novinář. Po roce1948 se musel několikrát odmlčet. Ve svém díle prošel vývojově od proletářského umění přes poetismus až k veršům o válce. V roce 1984 dostal Nobelovu cenu.

proletářská poezie

Město v slzách – odhodlání chlapce bojovat – revoluce, pokora a vůle k sebeobětování

Samá láska – částečně poetismus, sen o spravedlivější budoucnosti, neony, osvětlení – chvilky radosti, přehledný, prozaizovaný verš, lyrická hravost

poetismus

Na vlnách T. S. F. – bezproblémový svět, krása života, ale i smutek, okouzlení moderní technikou

Poštovní holub – poezie času a ticha, převaha lyrických veršů rytmicky propracovaných, stroficky členěných a rýmovaných

Slavík zpívá špatně

30. léta

Jablko z klína – hledání krásy v obyčejných zážitcích, často vyjádřen smutek a stesk nad prchavostí plynoucího času, inspirace – krása české přírody a láska

Ruce Venušiny – hořkost poznání o nedosažitelnosti snu, básně o mámení a smyslu básnické tvorby, snaha o maximální sdělnost

Jaro sbohem – skrytá loučení s mládím, kouzlo vzpomínky na dětství a milostná okouzlení, inspirace krásou české země

 

Vítězslav Nezval

Narodil se v Biskoupkách na Moravě, dětství trávil v Šamikovicích. Nedokončil studia, začal se věnovat spisovatelské činnosti. Představitel poetismu a surrealismu, po válce oficiální proud poezie. Básník, dramatik a prozaik.

20. léta

Most – prvotina, dojmy z rodného moravského venkova, citové zážitky, důvěrný vztah k lidem a věcem; poezie je mu mostem mezi sebou a světem, mezi skutečností a snem

Pantomima – základní kniha poetismu, obsahuje např. básnickou skladbu Podivuhodný  kouzelník – osobní zážitky a vzpomínky, které spojuje život kouzelníka, který hledá krásu a smysl života – krása je v cestování, moderní civilizaci, práci a poezii, forma apollinairovského pásma; b. Papoušek na motocyklu

Básně noci – vrchol poetismu, nepíše pouze o radosti, ale také se filosoficky zamýšlí nad životem a smrtí; Podivuhodný kouzelník, Akrobat (symbol básníka, slnil kousky a spadl z lana, není proč zoufat), Edison ( polytematická báseň, kompozicí je 5 dílná hudební sonáta, lyrická osnova s epickými prvky, elektrické světlo – symbol ohromujících výsledků práce, smrt Edisona – reakce na výročí Edisona), Neznámá ze Seiny

30. léta

Skleněný havelok – postpoetismus, odraz vážných dobových problémů společenských a politických

Sbohem a šáteček – zážitky z cest do Francie a Itálie

Žena v množném čísle – surrealistická poezie; fantazie a obrazotvornost se rozvíjí na tématech z oblasti reality nebo na věcech pro poezii neobvyklých

Praha s prsty deště – básně o Praze, okouzlující obrazy krásy velkoměsta, mnohostrannost skutečnosti, střídání úhlů pohledu a prolínání časových rovin

Absolutní hrobař – šok a překvapení, tajemno, zborcené pantofle (surrealistický objekt), mají tvar jako 2 skrčení milenci, kteří se k sobě doplazili pod zmrzlou půdou, jako 2 pasti na myši v hrobě, jako 2 slova, která páchnou jako rukavice po exhumaci

52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida – vydáno anonymně, tradiční poezie

Zpáteční lístek, Pět prstů, Milenci z kiosku

 

konec 30. let

Matka naděje – nemocná matka = republika

Manon Lescautlyrická adaptace A. F. Prévosta; příběh nešťastně šťastné lásky, plné zvratů a intrik

 

Konstantin Biebl

Po maturitě voják rakouské armády. Procestoval řadu zemí.

počáteční tvorba

Věrný hlas – absurdita války, proletářská sbírka

Zlom, Cesty k lidem, Zloděj z Bagdádu

poetistické období

Zlatými řetězy – experimenty se slovy, využití zvukových možností jazyka, básně často jako drobná hříčka

S lodí, jež dováří čaj a kávu – motiv idylického cestování, biblický motiv, chce uniknout z reality s dívkou, vzala by si jen kufřík a rty (nic víc nepotřebuje, vystačili by si)

Nový Ikaros – téma cestování (exotika)

Nebe, peklo, ráj, Zrcadlo noci

 

František Halas

Narodil se v Brně. Byl nazván básníkem protikladů. Subjektivní a meditativní poezie, překladatel.

do poloviny 30. let

Sépie – prvky poetismu, život se musí prožít šťastně

Kohout plaší smrt – b. Verše – deprese, nemelodické, bez sloves, motiv větru, nenaplněný život, mohl udělat více

Tvář – b. Hřbitov – pesimismus, vše umírá, odchází, jen vzpomínky zůstanou

Hořec b. Rozcestí více sociální téma, b. Staré ženy – modlitba, vzpomínka na babičku, stáří, smutek, samota

 

Vilém Závada

Cesta pěšky – společenská lyrika, smutný pohled na dobovou realitu, obraz černého Ostravska, autor odmítá svět lidského utrpení, vyjadřuje soucit s trpícími, lásku k přírodě a rodnému kraji

Hradní věž, Panychida, Siréna

 

Vladimír Holan

Narodil se v Praze, dětství trávil v Bělé pod Bezdězem. Byl originálním básníkem světového významu a překladatelem.

Triumf smrti

Vanutí – náročná, osobitá poezie, abstraktní meditativní lyrika, zaměřená k básníkovu nitru

Oblouk – střetání absolutních protikladů, vědomí básníkovo, že mu neustále uniká postižení smyslu života

Kameni, přicházíš – snaha postihnout problematiku lidské existence i životní úděl básníka, střetání protikladů, tajemné metafory spějí k abstrakci

 

Richard Weiner

Básník, prozaik, chemický inženýr. Pobýval v Německu a Francii. Za 1. sv. války bojoval na frontě.

počátek tvorby

Lítice, Netečný divák a jiné prózy, Škleb

tvorba z konce 20. let

Zátiší s kulichem, herbářem a kostkami – zvláštní spojení veršů a próz, vliv válečných zkušeností a duševní nemoci, skepse; nevíra v moc lidského rozumu a vědomí, nedůvěra v život a svět

Mezopotámie, Hra doopravdy, Mnoho nocí

 

František Hrubín

Lyrický básník, prozaik, dramatik a překladatel. Narodil se v Praze, mládí trávil v Pesanech, vztah k Posázaví.

vstup do literatury v 30 l.

Zpíváno z dálky – přírodní, milostná a reflexivní lyrika

Krásná po chudobě, Země po polednách, Včelí plást, Země sudička, Cikády