wz

16. Obraz 1. světové války ve světové a české literatuře

 

1.      1914 – 1918 – 1. světová válka

2.      v 1. polovině 20. století byl velký rozvoj techniky a civilizace, r. 1914 začíná 1. světová válka (atentát na F. F. d´Este 28. 5.), Trojspolek (Německo, RU, Itálie) x Trojdohoda (Anglie, Francie a Rusko),  končí r. 1918 rozpadem RU a vznikem samostatného Československa 18. října 1918, 1. prezident TGM;

 

Česká literatura

Obraz války

Jaromír John

prozaik, výtvarný kritik a estetik

Večery na slamníku – povídkový soubor, monology stylizované jako projevy prostých lidí zavlečených do války, autentické výpovědi a zpovědi, postavy sympatické, darebácké, stesk po domově, oslava dovednosti a umu obyčejných lidí

Moudrý Engelbert, Zbloudilý syn, Rajský ostrov, Moudrý Engelbert, Dořini milenci

 

Jaroslav Hašek

bohémský způsob života, odpor ke společnosti, měšťáctví, anarchista, voják rakouské armády, v ruském zajetí, vstoupil do československých legií, ro říjnové revoluci 1917 do Rudé armády

Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy – povídkové soubory napsané před válkou

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – satirický román, 4 díly, satira na rakouský militarismus, humoristický román o válce, hlavní postavou Švejk – člověk válečné doby, hájící své právo na život, na jedné straně prostomyslný dobrák, na druhé moudrý blázen; obraz surovosti a nesmyslnosti války, výsměch, protest proti válce; uvolněná nedějová forma, rozhovory a vyprávění, citace vojenských rozkazů, předpisů…, lidová čeština, vulgarismy, germanismy

Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona Črty, povídky a humoresky

 

Legionářská literatura

Rudolf Medek

Anabáze – kronikářské líčení válečných událostí v Rusku, obraz bitvy u Tvorova, zmatek a chaost v Rusku, vyčerpávající cesty legií přes Sibiř do Vladivostoku a návrat domů

Plukovník Švec (drama), Zborov (oslavná báseň)

 

Josef Kopta

Třetí rota, Třetí rota na magistrále, Třeti rota doma – postup malé vojenské jednotky od Tvorova, přes Sibiř do Vladivostoku, z pohledu obyčejného pěšáka

 

Jaroslav Kratochvíl

Cesta revoluce – vzpomínky a dokumenty z legionářského odboje

Prameny – osud českého intelektuála ve válce, autor zde sympatizuje s ruskou revolucí

 

Expresionismus

Lev Blatný – Vítr v ohradě; Richard Werner – Lítice, Škleb; Jan Weiss – Barák smrti; Josef Váchal – Krvavý román

 


Světová literatura

Francie

Romain rolland

Nobelova cena za literaturu, prozaik, dramatik, esejista, hudební historik a literární kritik. Profesor dějin hudby na Sorbonně, autor mistrovských životopisů významných osobností. Stavěl se proti válce a fašismu, oslavoval výjimečné osobnosti, vyjádřil poselství o nutnosti znovunalezení lidské lásky, moudrosti, životní síly a smyslu pro mravní velikost a ušlechtilost. Humanistické dílo vzniklo jako reakce na morální krizi francouzské společnosti podléhající dekadentní prázdnotě a bezduchému měšťáctví. Od touhy po vytvoření jednotné evropské kultury dospěl až k utopickému socialismu.

Petr a Lucie – založena na kontrastu hrůz války a vysněného světa milenecké dvojice, shakespearovský motiv, Paříž, tragický konec milenců v kostele při bombardování (nesmyslnost války)

 

Henri Barbusse

Oheň otřesný deník vojenské čety (pohled "zdola"), vlastní zážitky z fronty, netradiční román - pásmo scén, úvah, příběhů bez ústředního hrdiny

 

Německo

Erich Maria Remarque

Německý protiválečný spisovatel a sportovní redaktor. Narodil se v Osnabrücku, patřil ke generaci, která se v letech dospívání ocitla v zákopech první světové války (1918 byl zraněn). V roce 1931 se přestěhoval do Švýcarska, po zbavení občanství v roce 1939 emigroval do Spojených států, kde nejenže zůstal, ale v roce 1947 přijal i nové státní občanství. Od roku 1948 žil opět v Evropě, usadil se ve švýcarském Porto Ronco u Ascony. Zemřel v Locarnu.

Na západní frontě klid - 1. světová válka, mladí jdou dobrovolně na frontu, poznávají krutost války, ale i to, že mimo válku už nebudou schopni žít. Hrdina umírá v okamžiku, kdy už je dávno podepsáno příměří a jen zbloudilá kulka si nalezne svůj cíl

Cesta zpátky - osudy lidí zničeny válkou, návrat domů a konce frontových přátelství, zážitky z války vedou k vnitřní prázdnotě a vykořeněnosti

 

USA

Ernest Hemingway

představitel prózy tzv. „ztracené generace“ = američtí spisovatelé, kteří odešli do války jako studenti – dobrovolníci – s představou boje za svobodu a demokracii, brzy pochopili svůj omyl, vystřízlivěli, válka jako první velký zážitek je natrvalo poznamenala

Sbohem armádovlastní zážitky a vzpomínky z fronty, ideová dezorientace hrdinů - upínají se proto k základním hodnotám individuálního lidského života (láska, přátelství, odvaha a čest), hlavní hrdina opouští frontu a odchází do neutrálního Švýcarska