wz

10. Česká historická próza

 

Václav Beneš Třebízský

Studoval gymnázium ve Slaném a v Praze, vstoupil na bohosloví. Kaplan v Litni u Berouna a v Klecanech u Prahy. Zemřel na tuberkulózu. Psal povídky,  nejčastěji líčí osudy nesvobodného a porobeného lidu. Postoj k národní minulosti je demokratický, jádro národa vidí v lidu.

Bludné duše – selské bouře

V červáncích kalicha – husitství

Osmačtyřicátníci na vsi – obhajoba myšlenek revolučního roku 1848

 

Alois Jirásek

Narodil se v Hronově, studoval historii, byl profesorem dějepisu v Litomyšli, pak v Praze. Měl malířské nadání, přátelil se s Alšem, byl ovlivněn Palackým. Byl jedním  organizátorů Manifestu českých spisovatelů, dožadujícího se pro Čechy a Slováky samostatnost. Je mistrem v líčení dramatických střetnutí, bojů, jeho postavy postrádají hlubší psychologickou kresbu. Je nositelem myšlenky, že hybnou silou vývoje lidstva je lid. Dokonale studoval materiál, snaží se o objektivní a pravdivý obraz našich dějin.

Nejstarší období dějin

Staré pověsti české – beletristické zpracování nejstaršího období českých dějin, dávných pověstí i vypravování z pozdější doby

Husitství

Mezi proudy – trilogie, ve které je zachycena vláda Václava IV, jeho spor se šlechtou a městy, počátky reformačního hnutí. Události končí rokem 1409 – Dekret Kutnohorský.

Proti všem – trilogie, obraz vyvrcholení husitského hnutí (1419 – 1420) s bitvou na Vítkově hoře – porážka Zikmundových křižáků vojsky Jana Žižky; husitství pojato jako sociální lidové hnutí,

Bratrstvo – nejucelenější román; popisuje dohasínání a postupný rozklad husitství, intimní příběh lásky mezi hejtmanem a vášnivou a zrádnou Máriou souvisí přímo s dějovým tokem a historickými událostmi

Husitský král – Nedokončený román o době vlády Jiřího z Poděbrad

Z Čech až na konec světa – beletristické převyprávění cestopisu Václava Šaška z Bířkova

Národní obrození

F. L. Věk – pětidílný román zachycující počátky národního obrození na pozadí evropských událostí. Děj se odehrává na dvou místech: český venkov a Praha. Vystupují zde historické postavy včetně F. L. Heka

U nás – čtyřdílná románová kronika situovaná do Podolí (Hronov). Vliv vlasteneckého kněze, který vnáší mezi lid osvícenské myšlenky. Vzbudí však nelibot šlechty a církve a proto odchází. Díly: Úhor, Novina, Osetek, Zeměžluč.

Filozofská historie – Litomyšl 1848, studentské prostředí, Majáles, události se přenáší do prahy, kde je popisován boj na barikádách.

Doba pobělohorská

Temno – rozsáhlý román o řádění Jezuitů u nás po roce 1620, vynikla postava Koniáše

Skály – umělecké zobrazení doby pobělohorské, představuje společenské síly trpící útlakem feudálního řádu a katolické církve

Psohlavci – povstání Chodů proti Lammingerovi za svá práva pod vedením Jana Sladkého Koziny, konec 17. století

Skaláci – závěrečný román doby pobělohorské

Historické drama

Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč -

 

Zikmund Winter

Studoval historii, působil jako středoškolský profesor dějepisu. Celý život se zabýval studiem archivních materiálů z 16. a začátku 17. století.

Mistr Kampanus – životní osudy rektora pražské univerzity, očitého svědka stavovského povstání, jeho pádu a prvních následků porážky. V rozporu s historickou událostí končí život sebevraždou.

Rakovnické obrázky, Pražské obrázky, Ze staré Prahy, Rozina sebranec, Panečnice

 

Josef Václav Svátek

Narodil se v Praze, studoval techniku, věnoval se žurnalistice, věnoval se studiu historie, zejména Prahy, zabýval se dějinami selských bouří. Historické postavy subjektivně zkresloval podle svých konzervativních názorů.

Anna z Kunštátu – z dob Jiřího z Poděbrad, povídka

Marie Terezie a Karel VII – romány, vyznívají jako oslava věrnosti habsburské dynastii

Tajnosti pražské – zkreslují pražskou revoluci v r. 1848

 

Ladislav Fuks

byl prozaikem a autorem válečných a psychologických próz

Vévodkyně a kuchařka – příběh z 19. století

 

Václav Kaplický

Čtveráci – téma selských rebelií

Železná koruna – protireformace

Kladivo na čarodějnice – o ničivém působení jezuitů. Řeší otázku o vztahu jedince ke svému svědomí; doba pobělohorská

Táborská republika – zdroj táborské republiky jako pokus o nastolení spravedlivých vztahů mezi lidmi vyžaduje kázeň, obětavost a oddanost této myšlence. Opuštění těchto tendencí má za následek morální úpadek; z období husitství.

 

Miloš Václav Kratochvíl

Pochodeň – husitství

Mistr Jan – biograficko-psychologický román, moderní postupy, vnitřní monolog, dialog, kázání a dopis

Život Jana Ámose – dokumentaristickým způsobem zachytil ovzduší doby, ideje a problémy, myšlenky Komenského.

Lásky královské – o posledních přemyslovcích

Evropa tančila valčík, Evropa v zákopech – tematika 1. světové války

 

Oldřich Daněk

Král utíká z boje, Král bez přilby, Vražda v Olomouci – trilogie o Janu Lucemburském, Václavu II. a Václavu III.

 

Vladimír Neff

Narodil se v Praze, kde studoval gymnázium, studoval obchodní akademii v Ženevě, po maturitě pracoval v předních obchodních domech v Evropě, po návratu do vlasti byl obchodním zaměstnancem a cizojazyčným lektorem v nakladatelství Melantrich.

Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova, Královský vozataj – pentalogie o rodinách Bornů, Nedobylů a Pecoldů, jejich vzájemné vztahy, osudy jednotlivých členů

Královny nemají nohy, Prsten Borgiů, Krásná čarodějka – trilogie o Petru Kukaňovi z Kukaně

 

Jiří Šotola

Tovaryšstvo Ježíšovo – o rekatolizaci v 17. století

 

Jarmila Loukotová

Navzdory básník zpívá – o Villlonovi

Spartakus, Smrtí boj nekončí, Pro koho krev – Spartakovo povstání

Není římského lidu – doba Neronova