wz

Maturitní otázky z českého jazyka - literatury

Za případné překlepy v maturitních otázkách se omlouvám. Na tvorbu otázek jsem použila všemožnou dostupnou literaturu, učebnice, internetové stránky, starší maturitní otázky apod. Hodně štěstí u maturit.

Miranda.G@seznam.cz

TOPlist

Literatura husitská

Česká literatura v době pobělohorské

Májovci, ruchovci, lumírovci

Drama

Buřiči

Česká meziválečná próza

Téma okupace

Svět po r. 1945

Humor a satira

Tradice světové literatury

Lidová slovesnost

Literatura v době NO

Česká historická próza

Venkov a příroda

První světová válka

Karel Čapek

Poezie 1945 - 1968

Divadlo 20. století

Jinojazyčná literatura

Vývojové tendence nejstarší české literatury

Humanismus, renesance

Romantismus

Moderna

Wolker a spol.

Svět mezi válkami

Próza 1945 - 1968

1968 až současnost

Balada

Voskovec + Werich - článek do novin

Poetismus, impresionismus... - pojmy


Užitečné odkazy:Maturitní otázky z matematiky